Recent Changes

Thursday, November 16

 1. page Plan för biblioteksverksamheten edited {Plan fr skolbiblioteksverksamhet.pdf}
  {Plan fr skolbiblioteksverksamhet.pdf}
  (view changes)
  8:43 am

Monday, September 11

 1. file Åsneryd.docx uploaded
  6:08 am
 2. file Åsneryd.docx (deleted) uploaded Deleted File
  6:07 am
 3. page Källkritik och upphovsrätt edited {Kan du lita på hemsidan.doc} Öppna och spara i Dropbox! Åsneryd: Ladda ner och spara dokume…

  {Kan du lita på hemsidan.doc}
  Öppna och spara i Dropbox!

  Åsneryd: Ladda ner och spara dokumentet i Dropbox och svara på frågorna
  {Åsneryd.docx}
  {Kan du lita på hemsidan.doc}
  Öppna och spara i Dropbox!

  Grundkurs i källkritik Film 12 min
  ABC till källkritik på nätet
  (view changes)
  5:55 am

More