Centrumområdets skolbiblioteksplan har tre bilagor.
I bilaga 1 hittar du de nationella och internationella mål och riktlinjer vi stöder oss på i vårt arbete.
I bilaga 2 hittar du de mål och det innehåll i kursplanerna vi på skolbiblioteken främst arbetar mot.
I bilaga 3 hittar du planen för arbete med elever i behov av särskilt stöd.