Här har du länkar till sidor med bilder fria att använda i ditt skolarbete.

Fotofinnaren - en bildbank för skolbruk
Morguefile
Wikimedia commons
Public Domain Photo Library
Pics4Learning
CC search