LÄSNING
Varför ska man läsa för sina barn?
(animerad film)

Boktips
Barnens bibliotek
Bokpuffen
Bokslukarna
Ulriksbergskolans bokblogg

Om barn, föräldrar och läsning
Ge ditt barn läskondis!
Lästräning lika viktigt som idrottsträning!
10 tips till föräldrar
Sju punkter för att få pojkar att läsa


Att göra tillsammans
Läsborgarmärket
Bokslukarna
Inläsningstjänst
BARN OCH UNGA PÅ INTERNET


Vad gör unga på nätet? Råd till vuxna av Elza Dunkels


Medierådets checklista för mötesplatser på nätet

Kolla källan
Skolverkets webbplats om IT i skolan. Handlar om källkritik, upphovsrätt och säkerhet på nätet.

Medierådet
Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

MIK-rummet
MIK = Medie- och informationskunnighet.
En ny sajt om medveten medianvändning från Medierådet. Utbildningspaket för pedagoger och elever.

Nosa på nätet
Superundersökarna - De första stegen mot ett vaket nätanvändande för de yngre barnen.

Jag älskar Internet
Dina rättigheter och skyldigheter online - för mellanstadiet.

Barn och ungas liv på nätet
Lärarhandledning - mellanstadiet

Informationssäkerhetsskola
Filmer om informationssäkerhet från Myndigheten för samhällsskydd och beredsskap. Syftet är att öka elevernas kunskaper om hur man hanterar sin information på ett säkert sätt.

Mediesmart
Material med filmer och diskussionsfrågor med syfte att förstå och kritiskt granska reklam och information. För grundskolans alla stadier.

Datorkörkort åk 4-6